Kontakt / Opłaty

Adres siedziby ul. Zwycięzców 7/9  kod 03-936  Warszawa
adres e-mail : wtg.kontakt@wp.pl
telefon kontaktowy: 600-985-105

Władze stowarzyszenia:

Przewodniczący : Filip Nowak

 

Członkowie Zarządu:
Jolanta Celińska
Michał Rybak

SKŁADKI/OPŁATY 

Zajęcia 1x w tygodniu 170 zl

Zajęcia 2x w tygodniu 220 zł

Zajęcia 3x w tygodniu 270 zł

 

Koszt jednorazowych zajęć 50 zł

  1. Płatności dokonujemy do 7-ego dnia każdego miesiąca przelewem na konto.
  2. W przypadku opuszczenia większej ilości zajęć po konsultacji z trenerem zaległości można odrobić w innych grupach.
  3. Dane do przelewu :Tytuł odbiorcy: WTG-Warszawskie Towarzystwo Gimnastyczne  03-936 Warszawa nr konta : 18 1160 2202 0000 0003 6549 6286

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka ,ilość zajęć w tygodniu oraz lokalizacja np. Agnieszka Dąbrowska 2X-Gubinowska

SKŁADKI/OPŁATY 

Zajęcia 1x w tygodniu 170 zl

Zajęcia 2x w tygodniu 220 zł

Zajęcia 3x w tygodniu 270 zł

 

Koszt jednorazowych zajęć 50 zł

  1. Płatności dokonujemy do 7-ego dnia każdego miesiąca przelewem na konto.
  2. W przypadku opuszczenia większej ilości zajęć po konsultacji z trenerem zaległości można odrobić w innych grupach.
  3.   Dane do przelewu :Tytuł odbiorcy: WTG-Warszawskie Towarzystwo Gimnastyczne 03-936 Warszawa nr konta : 18 1160 2202 0000 0003 6549 6286

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka ,ilość zajęć w tygodniu oraz lokalizacja np. Agnieszka Dąbrowska 2X-Gubinowska